Porządek Mszy Świętych

Dni powszednie: 6.30 i 18.00
Dni świąteczne: 6.30, 9.00 i 18.00
Niedziele i święta nakazane: 7.00, Halickie – 8.10, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00.

 


Drukuj

Kancelaria

Administrator. Opublikowano w Statyczne

Czynna od poniedziałku do piątku
od 1700 do 1745

 

w niedziele i święta
kancelaria nieczynna

 

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA

PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA
W BIAŁYMSTOKU

ul. Stoczni Gdańskiej 69
15-565 Białystok

http://dojlidyparafia.pl

 

Poniżej znajdą Państwo wykaz dokumentów potrzebnych do przyjęcia Sakramentów Świętych:

 

Chrzest
• akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego;
• dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, rok urodzenia i adresy zamieszkania)
zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej.


Bierzmowanie
• metryka chrztu;
• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji;
• w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej;
• zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania;
• zaświadczenie o zdanym egzaminie z Katechizmu.


Pierwsza Komunia Święta
• metryka chrztu dziecka;
• zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Pierwszej Spowiedzi i Komunii św.


Małżeństwo
• należy przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem zgłosić się do kancelarii celem przygotowania aktu ślubu, ustalenia dnia i godziny ślubu;
• aktualne tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu;
• dowody osobiste;
• ostatnie świadectwo katechizacji ze szkoły;
• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej;
• zaświadczenie z Poradni Rodzinnej;
• zaświadczenie z Urzędy Stanu Cywilnego ( niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
• data i miejsce Pierwszej Komunii Św.


Pogrzeb katolicki
• akt zgonu;
• zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej) , jeśli zgon nastąpił poza parafia lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala);
• zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii.