Porządek Mszy Świętych

Dni powszednie: 6.30 i 18.00
Dni świąteczne: 6.30, 9.00 i 18.00
Niedziele i święta nakazane: 7.00, Halickie – 8.10, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00.

 


Drukuj

Ksiądz Proboszcz Wiesław Szanciło

Administrator. Opublikowano w Statyczne

  Ksiądz proboszcz mgr lic. teol. Wiesław Szanciło otrzymał święcenia kapłańskie dnia 24 maja 1992 r. o godz. 12.00 na schodach kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Moskwie z rąk J.E. Księdza Arcybiskupa dra Tadeusza Kondrusiewicza.

Image
fot. Archiwum

    Ksiądz Wiesław urodził się 1.10.1967 r. w Białymstoku. Pochodzi z rodziny robotniczej. Jego ojciec – Romuald był repatriantem przybyłym do Polski w 1958 roku. Matka – Krystyna pochodzi z wielodzietnej rodziny, zamieszkałej w Miećkowej Haci (parafia Rozedranka Stara). Przeogromny wpływ na wychowanie księdza Wiesława wywarła babka – Anna Szanciło, kobieta wielce religijna, która od dziecka uczyła go tradycyjnych zachowań i praktyk religijnych. Owocują one obecnie.
    Rok po przyjęciu I Komunii Świętej chłopiec został ministrantem. Szkołę Podstawową w Czarnej Białostockiej ukończył w 1982 r. W ostatnim roku nauki dał się poznać jako zdecydowany obrońca praktyk religijnych w szkole, co niewątpliwie wpłynęło na decyzję życiową pozostania księdzem.

     W 1986 r. zdał maturę i otrzymał Świadectwo Dojrzałości. W tym też roku złożył dokumenty do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.
W 1989 r. otrzymał strój duchowny. Później przyjął kolejne posługi (lektoratu, akolitatu). W 1991 r. w Bazylice Prokatedralnej w Białymstoku, z rąk ks. bpa Edwarda Kisiela przyjął święcenia diakonatu. Na miesięczną praktykę został skierowany do Mohylewa (Białoruś), przebywał tam jednak tylko trzy dni. Dalszą praktykę odbył w towarzystwie ks. abpa K. Świątka, któremu towarzyszył w wizytacji parafii północnej Białorusi. Pełnił Funkcję ceremoniarza abpa T. Kondrusiewicza i sekretarza.

Image
fot. Archiwum


    Ostatni rok w Seminarium upłynął w atmosferze pracy naukowej. Zdał końcowe egzaminy i pod kierunkiem ks. bp prof. E. Ozorowskiego sfinalizował pracę magisterską na temat „Księdza Jerzego Klingera wizja prawosławia". 23 marca 1992 r. w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie złożył, jako pierwszy z roku, egzamin magisterski i otrzymał dyplom magistra w zakresie teologii ogólnej. 
    W międzyczasie zapadła decyzja odnośnie święceń kapłańskich. Z inicjatywy Administratora Apostolskiego europejskiej części Rosji, z którym znał się od 6 lat, a także przychylnej decyzji ks. bpa Rektora i ks. bpa Ordynariusza święcenia odbyły się w Moskwie jako pierwsze od czasów Rewolucji Październikowej. Udzielił ich ks. abp T. Kondrusiewicz. Stały się one ważnym wydarzeniem w życiu religijnym stolicy Rosji, a także w życiu księdza Wiesława i rodzinnej Parafii.
    Mszę św. Prymicyjną nowowyświęcony Kapłan odprawił w uroczystość Zesłania Ducha Świętego (7.06.1992) w kościele pw. Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej o godz. 11.30. W tym dniu obchodził On także swoje imieniny.
    Po święceniach neoprezbiter otrzymał nominację do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie, a jednocześnie został skierowany na stacjonarne studia na ATK w Warszawie (kierunek: ekumenizm).
    W 1994 roku ksiądz Wiesław Szanciło obronił licencjat z teologii ekumenicznej (summa cum laude). W tym samym roku otrzymał nominację do pracy duszpasterskiej w Białegostoku w Parafii Niepokalanego Serca Maryi. Zapisał się tam złotymi zgłoskami. Animował wspólnotę duszpastersko, przyczynił się do powstania i wydawania gazetki parafialnej „Strumień życia”. Do dzisiaj pozostał żywy w sercu Księdza Dziekana i byłych parafian.
Od 2001 roku został mianowany proboszczem w Parafii Świętego Jana Chrzciciela w Dojlidach Górnych.

 

 

 

Image
fot. Archiwum

 

 Ks. Abp Wojciech Ziemba podpisuje dekret - nominację na proboszcza ks. Wiesława Szanciło (2001 r.)

 

 

Image
 

09 kwietnia 2009 roku, w Wielki Czwartek, Ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki, biorąc pod uwagę należytą postawę kapłańską, gorliwość i zasługi dla Kościoła, w oparciu o kanon 509 p.1 KPK nadał Księdzu Wiesławowi Szanciło godność kanonika gremialnego Kolegiackiej Kapituły Najświętszego Sakramentu przy kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Sokółce i udzielił wszelkich praw i przywilejów, jakie przysługują zgodnie ze statutami i uznanymi zwyczajami.

 

 

 

Image